با آلبرت الیس مشاوره کنید


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر این فرض پی‌ریزی شده که شناخت، هیجان و رفتار سه کارکرد انسانی مجزا نیستند بلکه ربط درونی دارند و یک کلیت‌اند. هنگام احساس، فکر و عمل می‌کنیم. هنگام عمل، احساس و فکر می‌کنیم و هنگام فکر کردن، احساس و عمل. چرا؟ چون انسان‌ها به ندرت و مگر در لحظاتی، فقط احساس، فکر یا رفتار می‌کنند.

33,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: