با آلبرت اليس مشاوره كنيد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رفتار درماني عقلاني هيجاني بر اين فرض پي‌ريزي شده كه شناخت، هيجان و رفتار سه كاركرد انساني مجزا نيستند بلكه ربط دروني دارند و يك كليت‌اند. هنگام احساس، فكر و عمل مي‌كنيم. هنگام عمل، احساس و فكر مي‌كنيم و هنگام فكر كردن، احساس و عمل. چرا؟ چون انسان‌ها به ندرت و مگر در لحظاتي، فقط احساس، فكر يا رفتار مي‌كنند.

33,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما