نيمه تاريك وجود (كتاب گويا) با قاب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«نيمه تاريك وجود» براي بهبودي سردرگمي و نااميدي كساني كه در دام افسردگي، شكست‌هاي پياپي و گسست‌هاي ارتباطي دست و پا مي‌زنند، راهگشاست و چشم‌اندازي از جهان بي‌كران درون را پيش آن‌ها مي‌گستراند. اين كتاب همچنين براي آن گروه كه اسير اعتيادهاي گوناگون هستند و نياز به بازپروري رواني و عاطفي دارند تاثيرگذار و التيام‌بخش است. كساني كه از گسست و ناهماهنگي بخش‌هاي گوناگون وجود خود رنج مي‌برند و پيامدهاي حاصل از اين ناهمگوني را در زندگي تشخيص داده‌اند، با درك آموزه‌هاي اين كتاب و راه دادن آن‌ها به تصميم‌گيري‌هاي روزانه مي‌توانند به هماهنگي و يكپارچگي برسند و با انجام انتخاب‌هايي آگاهانه، راه موفقيت و رشد را براي خود هموار كنند. «نيمه تاريك وجود» نداي از درون است كه نور را بر تاريكي‌ها مي‌تاباند و ما را با شيطان‌هايي كه در وجودمان به جست و خيز مشغولند، آشتي مي‌دهد تا بدانيم كه دوست‌داشتني، شايسته و با كفايت هستيم.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما