عشق كار و منزلت در عصر مدرن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر ترجمه‌اي است از سمينارهايي كه آلن دو باتن در باب مضاميني كه با كتاب‌هايش و نه لزوما محدود به آنها ارائه كرده است. مضامين اين سخنراني‌ها درست مثل كتاب‌هايش كوششي است در راستاي پيوند فلسفه با زندگي روزمره. دوباتن در اين سخنراني‌ها از عشق‌هاي نافرجام رومانتيك و چرايي شكست‌هاي مكررمان مي‌گويد. از نقش رسانه مي‌گويد و مي‌كوشد بي‌اينكه مفاهيم هزار بار مكرر در باب خيانت رسانه‌ها يادآوري كند، به ما بياموزد خبرها را چطور بخوانيم كه مصرف‌كننده‌ي صرف نباشيم. بي‌اينكه ضعف و ترس ناشي از زندگي مدرن را بي‌اهميت بداند و جستجو در يافتن جواب سرگشتگي‌هايمان را در كتاب‌هاي خودياري به سخره بگيرد، از نقش يگانه‌ي هنر در غلبه برناكامي روزمره مي‌گويد. از تاثير بي‌بديل طراحي و معماري بر روح و روانمان سخن مي‌گويد و مهم‌تر از همه ملال زندگي روزمره را به رسميت شناخته و شكوه آن را گوشزد مي‌كند.اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما