وزن و جسم و جان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب، دكتر ديپاك چوپرا مسأله اضافه وزن و نحوه دست‌يابي به وزن دلخواه را از طريق تعادل بخشيدن به جسم و روان، با دستورالعمل‌هايي ساده به دست مي‌دهد. دكتر چوپرا ابتدا با راهنمايي خواننده براي تشخيص خصوصيات فيزيولوژيك و تعيين نوع بدن وي براساس طب باستاني هند به نام آيورودا، خواننده را با پنج هزار سال خرد و انديشة طبي هند آشنا مي‌سازد و سپس، راه‌هاي كسب سلامت و وزن مطلوب و احكام مربوط به هريك از بدن‌ها براي دستيابي به بهترين وزن و بيشترين هماهنگي جسم و جان را ارائه مي‌دهد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما