راز سايه (توان سر زندگي با تعبيري نو از داستان زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما در تلاش بري آنكه كسي شويم داستان زندگي خود را خلق مي‌كنيم. داستان‌هاي ما هدفي دارند و حد و مرز ما را تعيين مي‌كنند. اما در عين حال توانايي‌هاي ما را محدود و امكاناتمان را مسدود مي‌كنند. قابل پيش‌بيني بودن داستان‌مان موجب تسليم ما مي‌شود و تقديرمان را قطعي مي‌كند. «دبي فورد» در اين كتاب به شما نشان مي‌دهد كه چگونه از داستان‌تان استفاده كنيد. چگونه از تمام ناراحتي‌ها و كاستي‌هايتان بهره ببريد تا خودِ نهفته در زخم‌هايتان را دريابيد. اين كتاب روش استخراج تركيب خاص خودتان و آشكار كردن راز پنهان شده در ساية داستان‌تان را به شما مي‌آموزد. راز سايه شما را راهنمايي مي‌كند تا ببينيد داستان شما به هيچ رو حقيقت وجودتان را تعريف نمي‌كند. داستان‌تان بخش كوچكي از شماست كه شما را در الگوهاي تكراري اسير مي‌كند و مقدار عشق، آرامش دروني و موفقيتي را كه مي‌توانيد دريافت كنيد، محدود مي‌نمايد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما