4 پیمان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما هزاران پيمان با خويشتن، ديگران، روياي زندگي، خداوند، جامعه، پدر، مادر، همسر و فرزندان خود داريم. پيمان‌هاي مهم آنهايي است كه با خود بسته‌ايم. انسان در اين پيمان‌ها به خود مي‌گويد كيست، چه احساسي دارد، اعتقادات او چيست و چگونه رفتار مي‌كند. نتيجه اين پيمان‌ها، همان شخصيت خويشتن است. انسان در اين پيمان‌ها مي‌گويد: «اين من هستم. اين اعتقاد من است. بعضي از كارها را مي‌توانم انجام بدهم و بعضي از كارها را نمي‌توانم. اين حقيقت است. آن تخيل است. اين ممكن است. آن ممكن نيست.» اگر مي‌خواهيد زندگي شاد و خوب داشته باشيد، بايد به اندازه كافي به خود شجاعت دهيد كه پيمان‌هاي مبتني بر هراس را درهم بشكنيد و اقتدار شخصي را مطالبه كنيد. پيمان‌هاي مبتني بر هراس، موجب مصرف نيروي بسياري مي‌شوند، ولي پيمان‌هاي مبتني بر عشق، به ما كمك مي‌كنند نيروي خود را حفظ و نيروي بيشتري كسب كنيم.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما