365 روز با قانون جذب


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

استر هيكس در طول دو دهه اخيرء به عنوان بنيانگذار موضوع قانون جذب در معناي امروزي آن شناخته شده استء چندان كه فيلم راز كه اين همه در مورد آن تحليل ارائه شده استء چيزي نيست جز روايتي از آن‌چه استر هيكس و همسرش جري هيكس در كتاب ماندگار بخواهيد و به شما داده مي‌شود ارائه داده‌اند. در اين كتاب موجودي ماورايي به نام آبراهام معرفي مي‌شود كه حاصل آگاهي جمعي‌ست و استر هيكس بازگوكننده سخنان او درباره راز اين عالم است. كتابي كه در دست داريد هم همان آموزه‌هاي آبراهام را به شكل روزنوشت مطرح مي‌كند.

40,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما