365 روز با قانون جذب


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

استر هیکس در طول دو دهه اخیرء به عنوان بنیانگذار موضوع قانون جذب در معنای امروزی آن شناخته شده استء چندان که فیلم راز که این همه در مورد آن تحلیل ارائه شده استء چیزی نیست جز روایتی از آن‌چه استر هیکس و همسرش جری هیکس در کتاب ماندگار بخواهید و به شما داده می‌شود ارائه داده‌اند. در این کتاب موجودی ماورایی به نام آبراهام معرفی می‌شود که حاصل آگاهی جمعی‌ست و استر هیکس بازگوکننده سخنان او درباره راز این عالم است. کتابی که در دست دارید هم همان آموزه‌های آبراهام را به شکل روزنوشت مطرح می‌کند.

40,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: