پرسش‌های فیلسوفان بزرگ جهان (23 پرسش مهم فلسفی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كولاكوفسكي در كتاب حاضر به تحليل و بررسي 23 پرسش مهم فلسفي مي‌پردازد. كار او در اين كتاب با سقراط شروع مي‌شود و به هوسرل مي‌انجامد. او در اين اثر خواننده را با برخي از مهم‌ترين و عميق‌ترين مسائل فلسفي همراه مي‌كند: آيا ارادۀ آزاد يا اختيار داريم؟ آيا مي‌توانيم چيزي بدانيم؟ عدالت چيست؟ چرا در جهان شرّ وجود دارد؟ سرچشمۀ حقيقت چيست؟ آيا خدا مي‌تواند وجود نداشته باشد؟ آيا مي‌توانيم چيزي را كه مي‌بينيم واقعاً باور كنيم؟ اين پرسش‌ها ما را به تفكر دربارۀ شيوۀ زندگي‌، كار، ارتباط با يكديگر و نگرش به جهان وامي‌دارند. و كولاكوفسكي با زباني فصيح و روشن دربارۀ ذات اين ايده‌ها و انديشه‌ها و اهميت‌ هميشگي‌شان كندوكاو مي‌كند و ما را با چهره‌هاي بزرگ انديشۀ غربي آشنا مي‌سازد: از سقراط و قديس آگوستين تا دكارت و نيچه و ديگران.

155,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما