فرهنگ نظارت (رصد کردن به عنوان روش زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

امروزه، شما هم رصد مي‌شويد هم رصد مي‌كنيد. نظارت والدين، نظارت بر دوستان، نظارت بر خود، و استقبال از رصد شدن شيوه‌هاي جديد نظارتند. رصد كردن به روشي از زندگي تبديل شده است. چرا مردم در دنياي تحت‌نظارت، اطلاعات شخصي خود را به راحتي رها مي‌كنند؟ خواسته ديده شدن،‌به عادي‌سازي و مشروع كردن همه انواع نظارت كمك مي‌كند. نظارت، ديگر حيطه صلاحيت دولت‌ها و شركت‌ها نيست، يك عنصر تشكيل دهنده زندگي است. نظارت، اجتماعي شده است؛ همه يكديگر را مي‌پايند. دامنه اعمال نظارت گسترده شده است_ از نگاه ناخواسته ناظر بيروني گرفته، تا استقبال از رصد شدن كه تمايلي دروني است. اين كتاب، تحليلي جامعه‌شناختي و سياسي درباره نظارت در دوران مدرنيته ديجيتال است. فرهنگ‌ نظارت، شناخت ما را از مشخصه‌ها و مناسبات فضاي مجازي ارتقا مي‌دهد.

159,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما