درباره شر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تبيين مسئله‌ ‌شر مختص نظام‌هاي فكري الاهياتي نيست. شر مسئله‌اي است كه، دير يا زود، گريبان هر نوع تفكر يا فلسفه‌اي را مي‌گيرد كه مي‌كوشد به زندگي اين جهاني بپردازد بدون آن كه چيزي را در وراي اين زندگي در نظر بگيرد. نكته اين است كه در نظام‌‌هاي فكري ناالاهياتي نيز تبيين مسئله شر با دشواري‌هاي خاص خود همراه است. آيا انسان‌ها ذاتا شرورند يا نظام اجتماعي - اقتصادي است كه آن‌ها را به شرارت وامي‌دارد؟ آيا مي‌توان انساني را پروراند كه خالي از شرهاي اخلاقي باشد؟ آيا انسان مي‌تواند با ابزار علم و فناوري از شر‌هاي طبيعي اجتناب كند يا بر آن‌ها غلبه تام داشته باشد؟ و پرسش بنيادي‌تر اين كه در جهاني كه در آن خداوند جايي ندارد، آيا اساسا مي‌توان از چيزي به نام شر يا خير سخن گفت؟ و در مركز همه اين‌ها مفهوم «اخلاق» قرار دارد.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما