خودمربی‌گری


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

دكتر جوزف لوچياني معتقد است كه اضطراب و افسردگي بيماري و حالتي نيست كه شما به آن دچار شويد، بلكه فقط يك عادت است؛ عادت‌هاي فكري برخاسته از احساس ناامني و افكار مخدوش. مثل همه عادت‌ها، اگر آنها را تغذيه كنيد، رشد مي‌كند؛ ولي اگر به آنها غذا نرسانيد، پژمرده مي‌شود و از بين مي‌رود. جوهر و روح تكنيك خودمربي‌گري گفت‌وگو با خود است؛ روشي كه به رهايي از اضطراب و افسردگي كمك مي‌كند. يكي از هدف‌هاي بسيار مهم و ضروري اين كتاب برقراري ارتباط با خود به كمك قابليت و استعداد نهادين براي اعتماد به خود شهودي است. مولف محترم بر اين باور است كه فقط با اعتماد به خود مي‌توانيم زندگي خودانگيخته‌اي داشته باشيم؛ زندگي‌اي كه از نهاد انسان سرچشمه بگيرد. قلب و روح اصلي اين كتاب برپايه يك اصل مهم و اساسي است: به جاي آن كه مولف مربي شما باشد، خودتان مربي خود مي‌شويد و به زندگي‌تان جهت مي‌دهيد. به عبارت ديگر بهترين روانشناسان دنيا هم نمي‌توانند حال شما را بهتر كنند، زيرا فقط و فقط خودتان هستيد كه بايد بخواهيد.

162,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما