تاریخ گریه (پژوهشی در باب شیون و زاری)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

سخن گفتن از آن همه سوگ و تراژدی و ناهمواری که تاریخ ما را فراگرفته است، می‌تواند در حکم منبعی برای بازنگری و یادآوری زمان‌های گذشته به‌کار گرفته شود... در حکم منبعی برای گفتن از پدیده‌ای که، اگر تا حدودی روان‌شناختی و فیزیولو‌ژیکی است، دلایل بیرونی و روابط سیاسی و اجتماعی بسیاری نیز در آن نقش دارند. کتاب تاریخ گریه در فصل‌های چندگانه خود می‌کوشد تا از منظری فلسفی، روان‌شناختی، اجتماعی و با کندوکاو در تاریخ و اسطوره‌ها و افسانه‌ها و واقعیت‌ها، به بررسی گریه و زاری و شیون و سوگواری انسان‌ها و تغییر و تحول آنها در طول زمان بنشیند و تصویری از زوایای پنهان و آشکارآن به‌دست دهد.

135,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما