فیلسوف و روانکاوش


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

I: شما همیشه به خودتون شک داشتید، مردد بودید که مشکل در شما بوده و نه در مامان. در نتیجه همیشه یا باید فاخر جلوه می‌کردید یا از عادی بودن اجتناب می کردید. تا اینکه اخیراً؛ البته حدوداً یک ساله که شما تغییر کردید: می‌تونید ریسک کنید که عادی باشید. کی تونسته این ریسک رو بکنه؟ ‌P: خب من. ‌I: بله ولی چی توی شما تغییر کرده؟ P: اینجا این جوری شدم. من اینجا پذیرفته شدم . از اینجا شروع شد و بعد راحت حرف زدنم به بیرون از اینجا هم تسری پیدا کرد. I: جالبه، شما متصل نمی‌شید به سؤال من که “چی توی شما تغییر کرده؟” ‌P: من راحت تر شدم با خودم. مثلاً می‌خوام شنا کنم و قهرمان نشم. ‌I: این کیه؟ P: این منم. این منم که دوست دارم زندگی کنم. ‌I: این"من" مستقل شده از تأیید مامان؟ P: آره. احتمالأ. این کتاب شامل کل جلسات روان‌درمانی تحلیلی مردی است جوان با گرایش‌های متناقض درونی و عزت نفسی متزلزل، همراه با بحث و تحلیل جلسات او . نویسندۀ کتاب روانکاو او است که درگیری شخصی و درمانی‌اش با این فرد ماجرای دیگری را رقم‌ می‌زند. در بحث‌ها سؤالات اساسی مطرح می‌شوند: تغییر چگونه رخ می‌دهد و افراد چگونه رشد می‌کنند؟ صرفا از طریق آگاهی؟ یا اینکه یک والد یا یک روانکاو بودن همیشه یک مجموعه افعال است؟

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما