فیلسوف و روانکاوش


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

I: شما همیشه به خودتون شک داشتید، مردد بودید که مشکل در شما بوده و نه در مامان. در نتیجه همیشه یا باید فاخر جلوه می‌کردید یا از عادی بودن اجتناب می کردید. تا اینکه اخیراً؛ البته حدوداً یک ساله که شما تغییر کردید: می‌تونید ریسک کنید که عادی باشید. کی تونسته این ریسک رو بکنه؟ ‌P: خب من. ‌I: بله ولی چی توی شما تغییر کرده؟ P: اینجا این جوری شدم. من اینجا پذیرفته شدم . از اینجا شروع شد و بعد راحت حرف زدنم به بیرون از اینجا هم تسری پیدا کرد. I: جالبه، شما متصل نمی‌شید به سؤال من که “چی توی شما تغییر کرده؟” ‌P: من راحت تر شدم با خودم. مثلاً می‌خوام شنا کنم و قهرمان نشم. ‌I: این کیه؟ P: این منم. این منم که دوست دارم زندگی کنم. ‌I: این"من" مستقل شده از تأیید مامان؟ P: آره. احتمالأ. این کتاب شامل کل جلسات روان‌درمانی تحلیلی مردی است جوان با گرایش‌های متناقض درونی و عزت نفسی متزلزل، همراه با بحث و تحلیل جلسات او . نویسندۀ کتاب روانکاو او است که درگیری شخصی و درمانی‌اش با این فرد ماجرای دیگری را رقم‌ می‌زند. در بحث‌ها سؤالات اساسی مطرح می‌شوند: تغییر چگونه رخ می‌دهد و افراد چگونه رشد می‌کنند؟ صرفا از طریق آگاهی؟ یا اینکه یک والد یا یک روانکاو بودن همیشه یک مجموعه افعال است؟

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: