440 گام به‌سوي شكوفايي (جاده خوشبختي را چگونه طي كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مارتين سليگمن و كريتوفرپترسون، دو سردمدار جنبش روان‌شناسي مثبت‌نگر، از 24 توانمندي اساسي ياد مي‌كنند كه اين كتاب بر پايه اين طبقه‌بندي نگارش يافته است. اين كتاب به 24 جاده‌اي كه براي رسيدن به سر منزل شادي و خوشبختي لازم است از آن‌ها بگذريم، پرداخته و براي آن 440 گام معرفي مي‌كند. مسير راه چنين است: از جاده كنجكاوي شروع و به ترتيب از جاده‌هاي خلاقيت، روشنفكري، عشق، مهرباني و ... عبور كرده تا به چند قدمي خوشبختي مي‌رسيم. براي برداشتن چندگام آخر نيز از ميان يك جاده زيبا ميانبر مي‌زنيم.

قیمت محصول:

29,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما