13 كاري كه افراد هوشمند انجام نمي‌دهند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زمان را براي تاسف خوردن به حال خود تلف نمي‌كنند. نيروهايشان را هدر نمي‌دهند. از تغيير روي بر نمي‌تابند. بر كارهايي كه نمي‌توانند بكنند، متمركز نمي‌شوند. نگران راضي كردن همه نيستند. از خطر كردن‌هاي حساب شده نمي‌ترسند. به گذشته كاري ندارند. يك اشتباه واحد را بارها و بارها تكرار نمي‌كنند. از توفيق ديگران ناراحت نمي‌شوند. از تنها بودن نمي‌ترسند. احساس نمي‌كنند كه دنيا به آنان مديون است. منتظر نتيجه‌گيري فوري نيستند.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما