رها از بند (سفر به فراسوي خود)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

به راستي كيستيد؟ رها بودن از محدوديت‌ها و اوج گرفتن وراي چارچوب‌ها چگونه خواهد بود؟ براي يافتن چنين آرامش و رهايي درونيء چه كاري را مي‌توانيد هر روز انجام دهيد؟ كتاب «رها از بند» پاسخي ساده و بسيار دروني به اين پرسش‌ها مي‌دهد. خواه اين نخستين كاوش شما در فضاي دروني باشدء خواه زندگي‌تان را صرف سفر دروني كرده باشيدء اين كتاب رابطه شما را با خودتان و جهان پيرامون‌تان دگرگون خواهد ساخت. «رها از بند» نخست رابطه شما را با افكار و عواطف‌تان روشن مي‌سازد و به شما كمك مي‌كند از سرچشمه افت و خيزهاي انرژي دروني‌تان آگاه شويد. سپس به اين موضوع مي‌پردازد كه براي رهايي افكارء عواطف و الگوهاي انرژي عادتي كه آگاهي شما را محدود مي‌كنندء چه كاري مي‌توانيد انجام دهيد. سرانجامء اين كتاب با روشني كاملء دري به رويتان مي‌گشايد تا در فضاي آزاد دروني‌ترين بخش وجودتان زندگي كنيد.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما