خوب گوش نمي‌دهي (چه چيز مهمي را از دست مي‌دهي و چرا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اپيكتتوس، فيلسـوف يونان باستان، مي‌گويد «طبيعت به ما يك زبــان و دو گوش داده تـا بتوانيم دو برابرِ آنچه مي‌گوييم بشنويم». اما زندگيِ ما آكنده از گفتن اسـت تا شنيدن و مهـارت دلخواهمـان فن بيـان اسـت نه گوش‌سپردن: در جلسه‌هاي كاري بايد بتوانيم رشتۀ كلام را به دست بگيريم؛ در شبكه‌هاي اجتماعي بايد بتوانيم از خودمان بيشتر و بهتر بگوييم؛ در بحث‌هاي سياسي بايد نفوذ كلام داشته باشيم. در اين اوضاع آيا كسي باقي مي‌ماند كه بخواهد بشنود؟ كيـت مرفي، در جست‌وجوي هنر گمشدۀ «گوش‌سپردن»، سراغ جاسوس‌ها و كشيش‌ها و روان‌درمانگرهـا و آدم‌هايي رفته كه ناچارند سكوت كنند و گوش فرادهنـد. او بـا نثـري طنزآميز و متكي به يافته‌هاي روان‌شناسي و جامعه‌شناسي و عصب‌شناسي ابتدا توضيح مي‌دهد كه «گوش‌كردن» چيست و چه اهميتـي دارد و سپس راهنمايي عملي براي بهترشنيدن پيش پايمان مي‌گذارد.

98,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما