خدا هواي تو را دارد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگر در زندگي نااميد و سردرگم و بي‌اراده هستي، استرس داري، حال و حوصله نداري، در كارهايت موفق نمي‌شوي، راه‌كارهاي الهي اين كتاب به تو نشان مي‌دهد كه با كمك خدا از خواب غفلت بيدار شوي. از كنترل كردن زندگي‌ات دست برداري و موانع را از بين ببري. مطمئن باش تو تنها نيستي و در هر گامي خدا با تو است، تو با تكيه بر توكل و عشق الهي مي‌تواني خواسته‌هايت را جذب كني و موفقيت را به خودت هديه بدهي. يادت باشد: خدا هوايت را دارد به شرطي كه مسير الهي را طبق توصيه اين كتاب درست طي كني.

77,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما