هنر برقراري ارتباط


:ویژگی‌های محصول


شرح:

داشتن لحن محبت‌آميز هزينه‌اي ندارد. آيا فقط بايد الفاظمان را با دقت انتخاب كنيم تا بتوانيم از صميم قلب با يكديگر و با خودمان در اين عصر نوين تكنولوژي ارتباط برقرار كنيم؟ چگونه مي‌توانيم تشخيص دهيم كدام ارتباط براي ما خوب و كدام يك زهرآگين است؟

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما