نويز (خدشه‌اي بر قضاوت انسان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين‌ بار دنيل كانمن، درحالي ‌كه به همان ايده‌هاي بكر و بينش‌هاي پژوهش‌محور كه به نوشتن كتاب تفكر سريع و كند منجر شد مسلح است، همراه با دو همكار خود به موضوع مؤثر و مهم «نويز و خطا در قضاوت‌هاي انساني» مي‌پردازد و راهكارهايي براي دوري جستن از چنين خطاهايي پيشنهاد مي‌كند. تصور كنيد در يك شهر دو پزشك براي يك عارضه به دو تشخيص متفاوت برسند و نسخه‌ي كاملاً متفاوتي براي بيمار بپيچند، يا دو قاضي براي افرادي با جرم‌هاي يكسان حكم‌هاي بسيار متفاوت صادر كنند. فرض كنيد استخدام شما در شركتي بزرگ تابع ميزان حال ‌و حوصله‌ي مصاحبه‌كننده با شما باشد. براي پي‌‌ بردن به خطاهاي موجود در قضاوت‌هاي انساني و مقابله با آن‌ها، بايد از اجزاي مختلف آن (سوگيري و نويز) شناخت خوبي داشته باشيم. همان‌گونه كه در اين كتاب مي‌خوانيم، گاهي حتي نويز بيشتري از سوگيري اهميت مي‌يابد. با اين‌حال، اين نوع خطا در گفتگوهاي روزمره‌ي عمومي و حتي در سطوح بالاتر سازماني به ‌ندرت تشخيص داده مي‌شود. به تعبيري رمانتيك، سوگيري بازيگر نقش اولي است كه بر روي صحنه‌ي نمايش هنرنمايي مي‌كند، درحالي ‌كه نويز همان سياهي ‌لشكري است كه در پسِ صحنه درحال ايفاي نقش است. درباره‌ي سوگيري در هزاران مقاله‌‌ي علمي و ده‌ها كتاب مشهور بحث و بررسي شده، اما در بسياري از همين مقالات حتي اسمي از نويز برده نشده است. كتاب حاضر تلاشي است براي اصلاح اين نابرابري، كه به‌ تفصيل و با مثال‌هاي بسيار به موضوع «نويز» مي‌پردازد و پاسخي براي سؤالات زير مي‌يابد: • تفاوت بين نويز و سوگيري چيست؟ • ماهيت قضاوت انساني چيست و چگونه مي‌توان دقت و خطاي آن را اندازه‌گيري كرد؟ • قضاوت پيش‌نگرانه چيست و قوانين، فرمول‌ها و الگوريتم‌ها چه مزيت‌هايي به قضاوت‌هاي انساني دارند؟ • دلايل اصلي ايجاد خطاي نويز چيست و چگونه مي‌توان قضاوت انساني را بهبود بخشيد و از خطا جلوگيري كرد؟

127,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما