غلبه بر عزت نفس پايين


:ویژگی‌های محصول


شرح:


كتاب «غلبه بر عزت نفس پايين» منبعي خود ـ يار است كه علاوه بر آشنا كردن خواننده با علت‌هاي بروز عزت نفس پايين و تداوم آن، نشان مي‌دهد كه افراد داراي عزت نفس پايين چگونه باورهاي منفي درباره خود را به صورت خود ـ نقادي، مقصر دانستن خود براي رويدادهاي بيروني، شك و ترديد در مورد توانايي‌هاي خود، و تمركز بر ضعف‌ها به جاي خصوصيات مثبت، متجلي مي‌كنند. ملاني فنل، نويسنده كتاب، فنون رفتاردرماني شناختي را وسيله‌اي عملي براي غلبه بر وضعيت ناتوان‌كننده مزمن جسماني و رواني مي‌داند و سعي دارد با تغيير الگوهاي فكري و رفتاري ناسالم، ابزار لازم براي رهايي از چرخه تصوير خود منفي را فراهم كند و هنر «پذيرش خود» را بياموزد.

قیمت محصول:

19,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما