مربي خودت باش (تمركز در زندگي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگر از كاري به سراغ كاري ديگر مي‌رويد و پيشرفت خوبي نداريد. بهتر است از خودتان بپرسيد چه عاملي در اين ميان تغيير نمي‌كند؟ محصولي كه مي‌خريد؟ دوره آموزشي‌اي كه مي‌گذرانيد؟ يا رژيم غذايي شما؟ هيچ كدام. در واقع شما شكست مي‌خوريد، چون دائما تغيير رويه مي‌دهيد حال آن‌كه آن عامل تغييرناپذير «خود شما» هستيد كه از محصولي به محصول ديگر و از يك دوره آموزشي به دوره آموزشي ديگر مي‌پريد. شما اين كار را بارها و بارها تكرار مي‌كنيد؛ روشن است كه تا وقتي اين كار را ادامه دهيد، از رسيدن به نتايج دلخواهتان هم باز خواهيد ماند. هيچ موفقيتي به آساني و يك شبه حاصل نمي‌شود. رسيدن به هر موقعيت مهمي نياز به صرف زمان و كوشش دارد؛ از اين رو اگر هدفي داريد كه به اين دو نياز ندارد؛ يعني هدفي مهم و ارزشمند نيست. اما اگر براي رسيدن به اهدافتان به زمان نياز داريد، نشانۀ خوبي است كه ارزشمندي و اهميت هدفتان را تاييد مي‌كند. بايد بدانيد فكر يافتن قرص جادويي براي رسيدن به موفقيت، مانع اصلي پيروزي شماست؛ زيرا «شما» عنصر جادويي اين زندگي هستيد و با تغيير ديدگاهتان مي‌توانيد زندگي‌تان را دگرگون كنيد.

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما