گراد عاشقانه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خواسته‌‌هاي متضاد گاهي مغز را مي‌‌خواهد منفجر كند. هم باشم هم نباشم هم اتفاقي بيافتد هم نيافتد. و دو ماه ديگر نزديك عيد كه گربه‌‌ها با شكم‌‌هاي بالا آمده مرنو مرنو كردند ياد داستان دو مرول ديوانه‌‌سر صمد بيافتم كه نمي‌‌فهميدمش. يا آن قصه‌‌ي قدسي قاضي نور كه نمي‌‌دانستم قدسي اسم زن است همان كه پسر بچه‌‌اي تنها با عينكي رنگي توي جنگلي رها شده ‌‌بود و بعد از شكسته شدن يكي از شيشه‌‌هاي عينك تازه رنگ درخت‌‌ها و گل‌‌ها را جور ديگري ديد و نمي‌‌دانم كدام رنگ واقعي است يك شيشه نارنجي و يك شيشه هيچ.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: