تمرين نيرو‌ي حال


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب به شعورگسترده جهاني، بخشش، مراقبه، تقويت نيرو‌ي حال، آرامش دروني وراهكار‌هاي معنوي در زندگي روز‌مره مي‌پردازد. در فهرست اين كتاب مشاهده مي‌كنيم كه هر بخش با عناوين دست‌يابي به نيروي حال‌، روشن‌بيني، منشا ترس، ورود به حال، زودودن ناآگاهي، زيبايي در سكون حضور مي‌شكفد، رابطه، تمرين معنوي، زدودن بدن در‌د‌مند، از روابط معتاد گونه تا روابط روشن ‌بينانه، پذيرش وتسليم ، پذيرش حال و تبديل بيماري به روشن‌بيني شرح و بسط داده‌شده است. اكهارت توله در اين كتاب به شرح روش‌هايي براي تقويت روحيه زندگي در لحظه مي‌پردازد. اوراهكارهايي براي مراقبه و تقويت نيروي حال ارائه داده و زندگي در لحظه حال را براي تجربه قلمرو وجود توصيه مي‌كند. اين قلمرودر واقع جايگاهي پر از شادي، نشاط و آرامش است كه با زندگي درون آن عشق و راز‌زندگي به ‌دست مي‌آيد.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما