روانكاوي از نگاه فرويد (5 سخنراني)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر متضمن پنج سخنراني است و فرويد ضمن اين پنج نشست با مردمي كه حرفه‌شان پزشكي نيست موضوعات پيچيده روان‌شناسانه را به شيوه‌اي روشن و شفاف و قابل فهم عموم بيان داشته است. با اين انديشه كه انسان‌ها نگاهي داشته باشند خردورزانه‌تر به رفتارهايشان.

43,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما