روانكاوي از نگاه فرويد (5 سخنراني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر متضمن پنج سخنراني است و فرويد ضمن اين پنج نشست با مردمي كه حرفه‌شان پزشكي نيست موضوعات پيچيده روان‌شناسانه را به شيوه‌اي روشن و شفاف و قابل فهم عموم بيان داشته است. با اين انديشه كه انسان‌ها نگاهي داشته باشند خردورزانه‌تر به رفتارهايشان.

قیمت محصول:

43,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما