مهار سگ سياه (راهنمايي براي غلبه بر افسردگي )


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب راهنمايي ساده براي درمان افسردگي است، كه بر اساس زندگي موفق نويسندة كتاب، مطابق با آن راهنما تنظيم شده است. اين كتاب با تركيبي از طنز، اطلاعات و نكات مهم عملي، راهنماي باارزشي است براي همة كساني كه مبتلا به افسردگي هستند، يا كساني كه غمگين هستند.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما