1383


تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی
 • 1,200 تومان
 • با تخفیف: 1,200 تومان
کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی
 • 1,200 تومان
 • با تخفیف: 1,200 تومان
چرا مردها با بعضی زن‌ها ازدواج می‌کنند
 • 67,500 تومان
 • با تخفیف: 67,500 تومان
مشاوره در مدرسه
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
مشاوره در مدرسه
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
جغرافیای درونی زنان
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
شفا با کمک موسیقی و رنگ
 • 34,800 تومان
 • با تخفیف: 34,800 تومان

پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی

 • 50,000 تومان

پیامبرِ خلیل‌جبران در چهرة «المصطفی» ظاهر می‌شود. وی بر بالای کوه، با مردم ارفالس با سخنان نافذ و شاعرانه دربارة همة مسائل حادِ جامعه مانند کار، داد و ستد، آزادی، قانون، شادی و اندوه، خوبی و بدی و دیانت حرف می‌زند. همة این سخنان بر این پایه استوارند که سرشت انسان ذاتاً خوب است و دشواری‌های زندگی او از این جا ناشی می‌شود که او هنوز تعارض‌های اساسی زندگی را به جا نیاورده و ماهیت کار و نظام زندگی همچنان که باید او را دگرگون نکرده است.

پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی

 • 50,000 تومان

پیامبرِ خلیل‌جبران در چهرة «المصطفی» ظاهر می‌شود. وی بر بالای کوه، با مردم ارفالس با سخنان نافذ و شاعرانه دربارة همة مسائل حادِ جامعه مانند کار، داد و ستد، آزادی، قانون، شادی و اندوه، خوبی و بدی و دیانت حرف می‌زند. همة این سخنان بر این پایه استوارند که سرشت انسان ذاتاً خوب است و دشواری‌های زندگی او از این جا ناشی می‌شود که او هنوز تعارض‌های اساسی زندگی را به جا نیاورده و ماهیت کار و نظام زندگی همچنان که باید او را دگرگون نکرده است.

پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی

 • 50,000 تومان

پیامبرِ خلیل‌جبران در چهرة «المصطفی» ظاهر می‌شود. وی بر بالای کوه، با مردم ارفالس با سخنان نافذ و شاعرانه دربارة همة مسائل حادِ جامعه مانند کار، داد و ستد، آزادی، قانون، شادی و اندوه، خوبی و بدی و دیانت حرف می‌زند. همة این سخنان بر این پایه استوارند که سرشت انسان ذاتاً خوب است و دشواری‌های زندگی او از این جا ناشی می‌شود که او هنوز تعارض‌های اساسی زندگی را به جا نیاورده و ماهیت کار و نظام زندگی همچنان که باید او را دگرگون نکرده است.

پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی

 • 50,000 تومان

پیامبرِ خلیل‌جبران در چهرة «المصطفی» ظاهر می‌شود. وی بر بالای کوه، با مردم ارفالس با سخنان نافذ و شاعرانه دربارة همة مسائل حادِ جامعه مانند کار، داد و ستد، آزادی، قانون، شادی و اندوه، خوبی و بدی و دیانت حرف می‌زند. همة این سخنان بر این پایه استوارند که سرشت انسان ذاتاً خوب است و دشواری‌های زندگی او از این جا ناشی می‌شود که او هنوز تعارض‌های اساسی زندگی را به جا نیاورده و ماهیت کار و نظام زندگی همچنان که باید او را دگرگون نکرده است.

پیامبر و دیوانه (گالینگور) جیبی

 • 50,000 تومان

پیامبرِ خلیل‌جبران در چهرة «المصطفی» ظاهر می‌شود. وی بر بالای کوه، با مردم ارفالس با سخنان نافذ و شاعرانه دربارة همة مسائل حادِ جامعه مانند کار، داد و ستد، آزادی، قانون، شادی و اندوه، خوبی و بدی و دیانت حرف می‌زند. همة این سخنان بر این پایه استوارند که سرشت انسان ذاتاً خوب است و دشواری‌های زندگی او از این جا ناشی می‌شود که او هنوز تعارض‌های اساسی زندگی را به جا نیاورده و ماهیت کار و نظام زندگی همچنان که باید او را دگرگون نکرده است.

کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی

 • 1,200 تومان

کتاب حاضر برای معلمانی نوشته شده است که مسئولیت آموزش و پرورش دانش‌آموزان، با آسیب بینایی را در مدارس عادی، به شیوه تلفیقی و در کنار سایر دانش‌آموزان بر عهده گرفته‌اند. نویسندگان این کتاب از مربیان آموزش و پرورش استثنایی و صاحب‌نظران دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرمنگام و علاقه‌مند به آموزش و پرورش کودکان با آسیب بینایی هستند که با برخورداری از دانش و تجربیات ارزشمند خویش درباره تاثیرات احتمالی آسیب‌های بینایی بر فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و نحوه بهره‌گیری این دانش‌آموزان از برنامه‌های گوناگون مدرسه به ارائه مطالب مفیدی پرداخته و نیز روش‌های عملی مواجهه با مشکلات پیش روی آنان، والدین و مربیان را مطرح نموده‌اند. مجموعه این اطلاعات و مطالب، به عنوان کتاب درسی مناسبی برای دانشجویان ـ معلمان و نیز ارتقاء دانش و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان در دوره‌های بازآموزی و ضمن خدمت و هم‌چنین منبعی مناسب برای کارشناسان و برنامه‌ریزان آموزش‌های تلفیقی و فراگیر، سودمند می‌باشد.

کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی

 • 1,200 تومان

کتاب حاضر برای معلمانی نوشته شده است که مسئولیت آموزش و پرورش دانش‌آموزان، با آسیب بینایی را در مدارس عادی، به شیوه تلفیقی و در کنار سایر دانش‌آموزان بر عهده گرفته‌اند. نویسندگان این کتاب از مربیان آموزش و پرورش استثنایی و صاحب‌نظران دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرمنگام و علاقه‌مند به آموزش و پرورش کودکان با آسیب بینایی هستند که با برخورداری از دانش و تجربیات ارزشمند خویش درباره تاثیرات احتمالی آسیب‌های بینایی بر فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و نحوه بهره‌گیری این دانش‌آموزان از برنامه‌های گوناگون مدرسه به ارائه مطالب مفیدی پرداخته و نیز روش‌های عملی مواجهه با مشکلات پیش روی آنان، والدین و مربیان را مطرح نموده‌اند. مجموعه این اطلاعات و مطالب، به عنوان کتاب درسی مناسبی برای دانشجویان ـ معلمان و نیز ارتقاء دانش و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان در دوره‌های بازآموزی و ضمن خدمت و هم‌چنین منبعی مناسب برای کارشناسان و برنامه‌ریزان آموزش‌های تلفیقی و فراگیر، سودمند می‌باشد.

چرا مردها با بعضی زن‌ها ازدواج می‌کنند

 • 67,500 تومان

هر زنی که از راهنمایی‌های این کتاب استفاده کند نه تنها شانس بهتری برای ازدواج خواهد داشت، بلکه احتمال این که با مردی مطابق میلش ازدواج کند چند برابر می‌شود. این کتاب مجموعه قواعد برای گول زدن مردها و وادار کردن آنها به ازدواج نیست. بلکه اطلاعات دقیق و معتبری در اختیار زنان می‌گذارد تا بتوانند در جستجوی مرد خاص زندگی‌شان، تصمیم‌گیری‌هایی هوشمندانه داشته باشند.

مشاوره در مدرسه

 • 10,000 تومان

در کتاب "مشاوره در مدرسه" ابتدا مشاوره و روان‌درمانی در مدارس، تاریخچه مختصری از مشاوره در مدارس و اهداف کتاب مورد بحث قرار گرفته‌است. پس از آن خواننده با طرز فکر مشاوران سنتی و مشاوران سیستمی که در مدارس کار می‌کنند و همچنین با نظریه مشاور راه‌حل محور در مدرسه آشنا می‌شود. سپس اهداف و ساختار جلسه مشاوره و مهارت‌های اساسی مشاوره (رابطه حسنه، همدلی، خلوص، توجه مثبت بدون قیدوشرط) و راهبردهایی برای تسهیل تغییر از جمله فنون شناختی- رفتاری (شناسایی افکار منفی، کنترل فکر، توقف فکر، حواس‌پرتی، آرام‌سازی، تصویرسازی‌ذهنی) ارائه می‌شود. در فصول بعدی خواننده از مداخله‌های مشاوره‌ای کوتاه مدت، مسایل کانونی و رازداری در مشاوره، مساله داغ دیدگی آسیب‌زا و روش‌های مواجهه با آن آگاه می‌شوید و در فصل آخر به نقش و جایگاه مشاور‌ مدرسه و ارزیابی مشاوره در بافت مدرسه اختصاص یافته‌است.

مشاوره در مدرسه

 • 10,000 تومان

در کتاب "مشاوره در مدرسه" ابتدا مشاوره و روان‌درمانی در مدارس، تاریخچه مختصری از مشاوره در مدارس و اهداف کتاب مورد بحث قرار گرفته‌است. پس از آن خواننده با طرز فکر مشاوران سنتی و مشاوران سیستمی که در مدارس کار می‌کنند و همچنین با نظریه مشاور راه‌حل محور در مدرسه آشنا می‌شود. سپس اهداف و ساختار جلسه مشاوره و مهارت‌های اساسی مشاوره (رابطه حسنه، همدلی، خلوص، توجه مثبت بدون قیدوشرط) و راهبردهایی برای تسهیل تغییر از جمله فنون شناختی- رفتاری (شناسایی افکار منفی، کنترل فکر، توقف فکر، حواس‌پرتی، آرام‌سازی، تصویرسازی‌ذهنی) ارائه می‌شود. در فصول بعدی خواننده از مداخله‌های مشاوره‌ای کوتاه مدت، مسایل کانونی و رازداری در مشاوره، مساله داغ دیدگی آسیب‌زا و روش‌های مواجهه با آن آگاه می‌شوید و در فصل آخر به نقش و جایگاه مشاور‌ مدرسه و ارزیابی مشاوره در بافت مدرسه اختصاص یافته‌است.

جغرافیای درونی زنان

 • 30,000 تومان

جغرافیایی درونی زنان

شفا با کمک موسیقی و رنگ

 • 34,800 تومان

هنر یا علم رنگ و موسیقی‌درمانی، یک هنر قدیمی است. اساتید و دانشمندان اعصار گذشته به این هنر پی برده بودند و اکنون یک بار دیگر در عصر جدید این هنر آشکار گردیده است. رنگ و موسیقی نه تنها شفابخش هستند، بلکه سدهای درون افراد را می‌شکنند و به این ترتیب، انرژی‌های طبیعی می‌توانند در فرایند درمان به طور کامل مؤثر باشند. هنگامی که این دو ابزار با هم به کارگرفته شوند، انرژی حاصل از نوسانات رنگ و موسیقی افزایش پیدا کرده و قدرت شفا را افزایش می‌دهد.

1  2  3  4  صفحه‌ی 1