فيلتر‌ها

توليدكننده
بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

1383

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
پيامبر و ديوانه (گالينگور) جيبي
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
كودكان با آسيب بينايي و آموزش تلفيقي
 • 1,200 تومان
 • با تخفیف: 1,200 تومان
چرا مردها با بعضي زن‌ها ازدواج مي‌كنند
 • 67,500 تومان
 • با تخفیف: 67,500 تومان
مشاوره در مدرسه
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
جغرافياي دروني زنان
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
شفا با كمك موسيقي و رنگ
 • 34,800 تومان
 • با تخفیف: 34,800 تومان
فال ورق تاروت
 • 220,000 تومان
 • با تخفیف: 220,000 تومان
عشق‌درماني (روان‌درماني عارفانه بر اساس قصه شاه و كنيزك)
آرايش مدرن و كلاسيك
 • 7,000 تومان
 • با تخفیف: 7,000 تومان
مهار سگ سياه (راهنمايي براي غلبه بر افسردگي )
 • 18,000 تومان
 • با تخفیف: 18,000 تومان
كتاب كوچك سكسكه (‎آرزوهاي فيليسيتي)
 • 2,000 تومان
 • با تخفیف: 2,000 تومان
چكيده دي اس ام فور تي آر
 • 3,300 تومان
 • با تخفیف: 3,300 تومان

پيامبر و ديوانه (گالينگور) جيبي

 • 50,000 تومان

پيامبرِ خليل‌جبران در چهرة «المصطفي» ظاهر مي‌شود. وي بر بالاي كوه، با مردم ارفالس با سخنان نافذ و شاعرانه دربارة همة مسائل حادِ جامعه مانند كار، داد و ستد، آزادي، قانون، شادي و اندوه، خوبي و بدي و ديانت حرف مي‌زند. همة اين سخنان بر اين پايه استوارند كه سرشت انسان ذاتاً خوب است و دشواري‌هاي زندگي او از اين جا ناشي مي‌شود كه او هنوز تعارض‌هاي اساسي زندگي را به جا نياورده و ماهيت كار و نظام زندگي همچنان كه بايد او را دگرگون نكرده است.

كودكان با آسيب بينايي و آموزش تلفيقي

 • 1,200 تومان

كتاب حاضر براي معلماني نوشته شده است كه مسئوليت آموزش و پرورش دانش‌آموزان، با آسيب بينايي را در مدارس عادي، به شيوه تلفيقي و در كنار ساير دانش‌آموزان بر عهده گرفته‌اند. نويسندگان اين كتاب از مربيان آموزش و پرورش استثنايي و صاحب‌نظران دانشكده علوم تربيتي دانشگاه بيرمنگام و علاقه‌مند به آموزش و پرورش كودكان با آسيب بينايي هستند كه با برخورداري از دانش و تجربيات ارزشمند خويش درباره تاثيرات احتمالي آسيب‌هاي بينايي بر فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي و نحوه بهره‌گيري اين دانش‌آموزان از برنامه‌هاي گوناگون مدرسه به ارائه مطالب مفيدي پرداخته و نيز روش‌هاي عملي مواجهه با مشكلات پيش روي آنان، والدين و مربيان را مطرح نموده‌اند. مجموعه اين اطلاعات و مطالب، به عنوان كتاب درسي مناسبي براي دانشجويان ـ معلمان و نيز ارتقاء دانش و مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان در دوره‌هاي بازآموزي و ضمن خدمت و هم‌چنين منبعي مناسب براي كارشناسان و برنامه‌ريزان آموزش‌هاي تلفيقي و فراگير، سودمند مي‌باشد.

چرا مردها با بعضي زن‌ها ازدواج مي‌كنند

 • 67,500 تومان

هر زني كه از راهنمايي‌هاي اين كتاب استفاده كند نه تنها شانس بهتري براي ازدواج خواهد داشت، بلكه احتمال اين كه با مردي مطابق ميلش ازدواج كند چند برابر مي‌شود. اين كتاب مجموعه قواعد براي گول زدن مردها و وادار كردن آنها به ازدواج نيست. بلكه اطلاعات دقيق و معتبري در اختيار زنان مي‌گذارد تا بتوانند در جستجوي مرد خاص زندگي‌شان، تصميم‌گيري‌هايي هوشمندانه داشته باشند.

مشاوره در مدرسه

 • 10,000 تومان

در كتاب "مشاوره در مدرسه" ابتدا مشاوره و روان‌درماني در مدارس، تاريخچه مختصري از مشاوره در مدارس و اهداف كتاب مورد بحث قرار گرفته‌است. پس از آن خواننده با طرز فكر مشاوران سنتي و مشاوران سيستمي كه در مدارس كار مي‌كنند و همچنين با نظريه مشاور راه‌حل محور در مدرسه آشنا مي‌شود. سپس اهداف و ساختار جلسه مشاوره و مهارت‌هاي اساسي مشاوره (رابطه حسنه، همدلي، خلوص، توجه مثبت بدون قيدوشرط) و راهبردهايي براي تسهيل تغيير از جمله فنون شناختي- رفتاري (شناسايي افكار منفي، كنترل فكر، توقف فكر، حواس‌پرتي، آرام‌سازي، تصويرسازي‌ذهني) ارائه مي‌شود. در فصول بعدي خواننده از مداخله‌هاي مشاوره‌اي كوتاه مدت، مسايل كانوني و رازداري در مشاوره، مساله داغ ديدگي آسيب‌زا و روش‌هاي مواجهه با آن آگاه مي‌شويد و در فصل آخر به نقش و جايگاه مشاور‌ مدرسه و ارزيابي مشاوره در بافت مدرسه اختصاص يافته‌است.

جغرافياي دروني زنان

 • 30,000 تومان

جغرافيايي دروني زنان

شفا با كمك موسيقي و رنگ

 • 34,800 تومان

هنر يا علم رنگ و موسيقي‌درماني، يك هنر قديمي است. اساتيد و دانشمندان اعصار گذشته به اين هنر پي برده بودند و اكنون يك بار ديگر در عصر جديد اين هنر آشكار گرديده است. رنگ و موسيقي نه تنها شفابخش هستند، بلكه سدهاي درون افراد را مي‌شكنند و به اين ترتيب، انرژي‌هاي طبيعي مي‌توانند در فرايند درمان به طور كامل مؤثر باشند. هنگامي كه اين دو ابزار با هم به كارگرفته شوند، انرژي حاصل از نوسانات رنگ و موسيقي افزايش پيدا كرده و قدرت شفا را افزايش مي‌دهد.

فال ورق تاروت

 • 220,000 تومان

در اين كتاب راهنما، شيوة پيشگويي با كارت‌هاي تاروت آموزش داده مي‌شود.

عشق‌درماني (روان‌درماني عارفانه بر اساس قصه شاه و كنيزك)

 • 60,000 تومان

كتاب عشق‌درماني يا روان‌درماني عارفانه كه براساس آموزه‌هاي عرفاني مولانا در قصة شاه و كنيزك شكل گرفته است، ضمن بهره‌گيري از دانش نوين روان‌شناسي به ويژه رويكردهاي روان تحليل‌گري، به تفسير و تحليل تصويرهاي نمادين قصه شاه و كنيزك در شناخت عمقي لايه‌هاي وجود آدمي و شيوه‌هاي درمان روان‌رنجوري‌ها و روان‌پريشي‌‌هاي او پرداخته است.

آرايش مدرن و كلاسيك

 • 7,000 تومان

آرايش مدرن و كلاسيك

مهار سگ سياه (راهنمايي براي غلبه بر افسردگي )

 • 18,000 تومان

اين كتاب راهنمايي ساده براي درمان افسردگي است، كه بر اساس زندگي موفق نويسندة كتاب، مطابق با آن راهنما تنظيم شده است. اين كتاب با تركيبي از طنز، اطلاعات و نكات مهم عملي، راهنماي باارزشي است براي همة كساني كه مبتلا به افسردگي هستند، يا كساني كه غمگين هستند.

كتاب كوچك سكسكه (‎آرزوهاي فيليسيتي)

 • 2,000 تومان

اين كتاب يك متن دوزبانه است، كه شما را با آرزوهاي سكسكه، يك پري بسيار خاص آشنا مي‌كند. سكسكه دربارة بي‌نظير بودن زندگي حرف‌هاي زيادي دارد. اما همة ما گاهي در ميانة راه به سكسكه مي‌افتيم! كتاب‌هاي اين مجموعه را بخوانيد تا آرزوهاي‌تان تحقق يابد.

چكيده دي اس ام فور تي آر

 • 3,300 تومان

كتاب حاضر خلاصه و چكيده‌اي است از متن كامل آخرين نسخ تجديد نظر شده راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني كه در سال 2000 از سوي انجمن روانپزشكي آمريكا به چاپ رسيد. هدف از ارائه اين نسخه خلاصه شده پاسخ به نياز آن دسته از دانشجويان و متخصصاني است كه به لحاظ محدوديت‌هاي زماني و يا اولويت‌هاي آموزشي و پژوهشي امكان مطالعه متن كامل DSM-IV-TR را نداشته و خواستار نسخه‌اي موجز و در عين حال دربرگيرنده كليه ملاك‌هاي تشخيصي و طبقه‌بندي كامل اختلال‌هاي رواني هستند.

1  2  3  صفحه‌ی 1