هم‌وابستگي جديد (ياري و راهنمايي براي نسل امروز)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

سال‌ها پس از آن كه ملودي بيتي با اثر پيشگامانه‌اش به نام (پاياني بر هم‌وابستگي)ء جهان را با اين واژه آشنا كردء هنوز اين پرسش باقي‌ست كه هم‌وابستگي چه هست و چه نيست. بيتي در اين كتاب مكمل براي ما روشن مي‌كند كه چه برداشت‌هايي از هم‌وابستگي نادرست هستند. همچنين يادآوري مي‌كند كه بيش‌تر رفتار‌هاي هم‌واستهء رفتارهايي عادي هستند كه از حد گذشته‌اند. گاهي زيادي تلاش مي‌كنيمء زيادي علاقه نشان مي‌دهيمء كم‌تر احساس مي‌كنيم يا بيش از حد درگير مي‌شويم. او نشان مي‌دهد هم‌وابستگي بيماري نيستء بلكه مجموعه‌اي از رفتارهاست كه مي‌توان تجزيه و تحليل كرد و به خوبي بر آنها پيروز شد. بيتي در طول راهء سرگذشت الهام‌بخش خود و ديگران را به شيوه‌اي اثربخش تعريف مي‌كند تا بتوانيم از نقش قرباني خارج شويم. او نشان مي‌دهد اگر چه شايد در حل حاضر چنين رفتاري ناممكن به نظر برسدء اما صرف نظر از شرايط موجودء ما قدرت مراقبت از خودمان را داريم. (هم‌وابستگي جديد) كه از سادگي و خرد نهادينه بيتي برخوردار استء‌ كتاب راهنمايي‌ست براي يادگيري آن كه همان كسي كه هستيم باشيم و ابزاري ضروري به ما مي‌دهد تا با كنار گذاشتن رفتارهاي ناسالمء زندگي خود را پس بگيريم.

150,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما