موعد مقرر (هر چیز منتظر موعد مقرر خود است نه گل پیش از موعد خود غنچه می‌دهد و نه خورشید پیش از موعد مقرر خود طلوع می‌کند)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

شاگرد شمس شدن، کاری دشوار است؛ قاطعیت، نظم و جرئت می‌خواهد. شمس خورشیدی تابناک است که هم می‌تواند گرمابخش باشد و هم بسوزاند و خاکستر کند. حاضری خاکستر بشوی و دوباره از خاکسترت جوانه بزنی؟ حاضری شاخه‌هایی را که به آن عادت کرده‌ای، رها کنی و وقتش که رسید، بروی؟ حاضری به یک‌باره دانسته‌هایت را به کناری بگذاری؟ این بار تو را برای شاگرد مکتب شمس بودن دعوت می‌کنم، هم‌سفر من! برای هیچ‌چیزی دیر نیست؛ چرا که هر چیزی منتظر موعد مقرر خود است. شاید موعد مقرر، اکنون باشد.

129,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: