موعد مقرر (هر چيز منتظر موعد مقرر خود است نه گل پيش از موعد خود غنچه مي‌دهد و نه خورشيد پيش از موعد مقرر خود طلوع مي‌كند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شاگرد شمس شدن، كاري دشوار است؛ قاطعيت، نظم و جرئت مي‌خواهد. شمس خورشيدي تابناك است كه هم مي‌تواند گرمابخش باشد و هم بسوزاند و خاكستر كند. حاضري خاكستر بشوي و دوباره از خاكسترت جوانه بزني؟ حاضري شاخه‌هايي را كه به آن عادت كرده‌اي، رها كني و وقتش كه رسيد، بروي؟ حاضري به يك‌باره دانسته‌هايت را به كناري بگذاري؟ اين بار تو را براي شاگرد مكتب شمس بودن دعوت مي‌كنم، هم‌سفر من! براي هيچ‌چيزي دير نيست؛ چرا كه هر چيزي منتظر موعد مقرر خود است. شايد موعد مقرر، اكنون باشد.

99,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما