مربي خودت باش (قصه زندگي‌ات را عوض كن)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شما هم مثل همه مردم خواسته‌هاي بسياري از زندگي داريد؛ همه ما همين‌طور هستيم؛ همه ما در زندگي اهداف و آرزوهايي داريم. يك نفر آرزوي شهرت را در سر مي‌پروراند، ديگري به دنبال آرامش است، يك كارمند ساده، سوداي رئيس شدن دارد، بيشتر پسر بچه‌ها هم پيراهن فوتباليست محبوب‌شان را به تن مي‌كنند؛ به اين اميد كه روزي پا جاي پاي او بگذارند. اغلب اما از رسيدن به اين خواسته‌ها باز مي‌مانيم. آيا تا به حال فكر كرده‌ايد كه چرا به آرزو‌هايتان نمي‌رسيد؟ پاسخ اين است كه فقط آرزو داشتن كافي نيست؛ در واقع ما هنگام شكست و نا‌كامي، زمين و زمان را هم مي‌دوزيم و همه را مقصر مي‌دانيم، والدين، اطرافيان، محل‌ زندگي، نوسان‌هاي اقتصادي، بي‌ كفايتي مسئولان و در‌نهايت هم اعلام مي‌ كنيم كه يك بازنده‌ايم، اما اصلا فكر نمي‌كنيم شايد ايراد از خود ماست؛ شايد قصه‌اي كه براي خودمان ساخته‌ايم، برداشتي كه از حقايق داشتيم، طرزفكر، احساسات و اعمالمان، عامل شكست ما باشند؛ اما چطور مي‌توانيم قصه را به نفع خودمان تغيير دهيم. در حقيقت براي رسيدن به اين اهداف و آرزو‌ها، بايد مراحل مختلفي را پشت سر‌گذاشت. داشتن اهداف مشخص، ايمان به اين اهداف، برنامه‌ريزي مناسب، خود‌باوري و معاشرت با افراد حمايتگر، بخشي از نيازمندي‌هاي ما براي طي اين مسير است.

52,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما