فهم فلسفه 3 (انديشه معاصر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فهم فلسفه يك مجموعه سه جلدي است كه خواننده را با پرسش‌هاي ماندگار فلسفه از روزگار يونان باستان تا حال حاضر آشنا مي‌كند. اين مجموعه، زندگي‌نامه برخي از بزرگ‌ترين انديشمندان تاريخ را در اختيار علاقمندان مي‌گذارد و چگونگي تاثير آراي فلسفي آنان را بر مكتب‌هاي فكري بعدي توضيح مي‌دهد. خوانندگان از طريق اين كتاب با مفاهيم مهم فلسفي و كاربرد آن‌ها در زندگي شخصي خود آشنا خواهند شد. در دوران پس از روشنگري، پرداختن به فلسفه با بحث درباره تجربه‌باوران برتانيايي و تحليل كانت از توانايي عقل شروع مي‌شود. زندگي‌نامه و بررسي آراي فيلسوفان ايدئاليست، ماترياليست، سودباور، فردباور، تحليلي، پديدارشناس و اگزيستانسياليست در اين مجلد با نام «انديشه معاصر» نشان مي‌دهد كه چگونه فيلسوفان قصد داشتند با هر يك از اين جهان‌بيني‌ها دنيايي را كه در قرن‌هاي هجدهم، نوزدهم و بيستم به طرز روزافزوني عرفي و صنعتي مي‌شد، توضيح بدهند. نتيجه‌گيري‌هاي اين انديشمندان نشان مي‌دهد كه پرداختن به فلسفه حتي امروز هم مي‌تواند دانش بشر را ژرف‌تر كند و بسط و گسترش بدهد.

قیمت محصول:

29,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما