راهنمای روانشناسی تئوری انتخاب برای اعتیاد


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

رویکرد تئوری انتخاب به رفتارهای اعتیادی از روش‌های کنترل بیرونی استفاده نمی‌کند تا فرد را مجبور کند کاری انجام دهد که خودش نمی‌خواهد. در عوض، این روش به‌ دنبال کشف این مسئله است که مراجع از زندگی‌اش چه می‌خواهد و دوست دارد برای زندگی‌اش چه کاری انجام دهد؛ همچنین انسان‌های مهم در زندگی آنها را شناسایی می‌کند؛ انتخاب‌های مراجع را ارزیابی می‌کند تا متوجه شود که این انتخاب‌ها روابط او را بهبود می‌بخشند یا تخریب می‌کنند؛ به انسان‌ها آزادی و احترام می‌دهد تا خودشان تصمیم بگیرند که چگونه زندگی‌شان را ارتقا دهند و برای نحوه دست‌یابی به آنچه در زندگی می‌خواهند برنامه‌ریزی کنند. مراجعان زمانی تمایل بیشتری برای ایجاد تغییر در زندگی دارند که تصمیمات متعلق به خودشان باشد، احساس احترام کنند و برای انجام کاری که دوست ندارند، تهدید یا مجبور نشوند.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: