راهنماي روانشناسي تئوري انتخاب براي اعتياد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رويكرد تئوري انتخاب به رفتارهاي اعتيادي از روش‌هاي كنترل بيروني استفاده نمي‌كند تا فرد را مجبور كند كاري انجام دهد كه خودش نمي‌خواهد. در عوض، اين روش به‌ دنبال كشف اين مسئله است كه مراجع از زندگي‌اش چه مي‌خواهد و دوست دارد براي زندگي‌اش چه كاري انجام دهد؛ همچنين انسان‌هاي مهم در زندگي آنها را شناسايي مي‌كند؛ انتخاب‌هاي مراجع را ارزيابي مي‌كند تا متوجه شود كه اين انتخاب‌ها روابط او را بهبود مي‌بخشند يا تخريب مي‌كنند؛ به انسان‌ها آزادي و احترام مي‌دهد تا خودشان تصميم بگيرند كه چگونه زندگي‌شان را ارتقا دهند و براي نحوه دست‌يابي به آنچه در زندگي مي‌خواهند برنامه‌ريزي كنند. مراجعان زماني تمايل بيشتري براي ايجاد تغيير در زندگي دارند كه تصميمات متعلق به خودشان باشد، احساس احترام كنند و براي انجام كاري كه دوست ندارند، تهديد يا مجبور نشوند.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما