تيپ شخصيتي من كدام است ( چگونه خلق و خوي خود را بهتر شناسايي كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما هم به عنوان يك انسان مي‌توانيم از مشخص شدن تيپمان لذت ببريم. ‹‹شاخص تيپ ميرز-بريگرز›› روشي براي شناسايي تيپ‌هاي شخصيتي است و امتيازهاي مثبت فراواني دارد. وقتي مي‌بينيم رفتار معمول يك شخص از يك انگاره طبيعي است مي‌توانيم رفتارهاي خود و ديگران را با داوري كمتري ارزيابي كنيم. توجه به اين نكته كه سبك، ارزش‌ها و تمايلات هر فرد با هم تفاوت مي‌كند وقتي اين ارزش‌ها متفاوت از ارزش‌هاي ما ظاهر شوند كمتر تعجب مي كنيم. و برداشت واقعي‌تري از حرف‌هاي ديگران پيدا مي‌كنيم. وقتي خود را بفهميم و درك كنيم مي‌توانيم به شكلي كه مناسب توانمندي‌هاي ما باشد پيشرفت كنيم.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما