بيداري قهرمان درون (12 كهن‌الگوي ياري‌گر براي يافتن خويش و دگرگوني جهان درون)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب پيش رو به سفر هزارلا و مارپيچ‌گونه زندگي آدمي مي‌پردازد كه لازم است همچون يك قهرمان دلير در پاسخ به نداي وجود خود رهسپار آن شود و به گنج نهان دورن دست يابد. اين سفر، آكنده از دام‌گاه‌هايي هراسناك و بيراهه‌هايي ناپيداست، اما رهاورد، همان گنج بي‌همتاست كه اسرار جان را به ما مي‌نماياند و فرصت‌هايي پيش رويمان مي نهد تا هداياي منحصر به فردمان را نثر جهان كنيم. نويسنده در جايگاه راهنماي اين سفر جان‌افزا از نقش تاثيرگذار اسطوره‌ها و كهن‌الگوها كمك مي‌گيرد تا راه و كژراهه‌ها را به ما نشان دهد. كهن‌الگوها عناصر سازنده ناخودآگاه هستند و گاهي از آنها به عنوان تصويرهاي اسطوره‌اي و الگوهاي جمعي نيز ياد مي‌شود.

قیمت محصول:

125,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما