بهترين سال زندگي شما (در رويا ببينيد برنامه‌ريزي كنيد جان ببخشيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب فرايندي ساده، تحول‌برانگيز و اثبات شده به دست مي‌دهد تا به شما اين امكان را بدهد كه از همين امروز بهترين سال زندگي خود را خلق كنيد. اگر اين فرايند را دنبال كنيد، به اين نتيجه مي‌رسيد كه اين چيزي بيش از يك روياست. در رويا ببينيد، برنامه‌ريزي كنيد و جان ببخشيد عناوين اين كتاب را تشكيل مي‌دهند.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما