اخلاق و مغز مشاور (علم اعصاب درباره اخلاق چه مي‌گويد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بخشي از پرسش‌هايي كه پاسخ آن را در اخلاق و مغز مشاور خواهيد يافت: ارزش‌هاي اخلاقي از كجا سرچشمه مي‌گيرند؟ چگونه مغزها به اين نتيجه مي‌رسند كه از ديگران مراقبت كنند؟ اصلا چگونه مغزها به چيزي اهميت مي‌دهند يا از آن مراقبت مي‌كنند؟ نحوه توجه نورون‌ها چگونه است؟ چرا مورچه‌ها سطوح بسيار بالاتري از نوع‌دوستي را نسبت به انسان‌ها نشان مي‌دهند؟ آيا فقط انسان‌ها داراي اخلاق هستند؟ چرا موش‌ها بچه‌هاي خود را جزئي از خود مي‌دانند؟ آيا مغز افراد جامعه‌ستيز متفاوت است؟ آيا جامعه‌ستيزي وراثتي است؟ آيا حيوانات هم متقلبان را در ميان خود تنبيه مي‌كنند؟ از قضاوت با مصيبت چه مي‌دانيد؟ چگونه مردم به چنين سيستمي اعتماد مي‌كرده‌اند؟

قیمت محصول:

89,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما