8 درس برای زندگی زناشویی شادمانه‌تر


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ویلیام و کارلین گلاسر دانش خود در زمینه ازدواج‌های موفق و ناموفق را تحت لقای نظریه انتخاب ویلیام گلاسر، با عنوان 8 درس برای زندگی زناشویی شادمانه‌تر تلفیق کرده‌اند. 8 درس با این حقیقت بنیادی شروع می‌شود که شما فقط می‌توانید خودتان را تغییر دهید. شما نمی‌توانید همسرتان را تغییر دهید هر چه روی تغییر دادن همسرتان بیشتر اصرار ورزید، غم و غصه بیشتری عایدتان خواهد شد. هشت درس بر عناصر ازدواج‌های موفق، ازدواج‌های ناموفق و بینش پیدا کردن در مورد فوق این دو پی‌ریزی شده‌ است. ازدواجی که از مسیر خارج شده می‌تواند فقط با چند سازگاری کوچک اصلاح شود. رمز کار هم آن است که ببینیم کدام سازگاری‌ها ممکن است، و سازگاری‌های زورکی را کنار بگذاریم.

18,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: