5 سطح وابستگی (خرد تلتک برای جهان امروز)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب پنج سطح وابستگی (خرد تلتک برای جهان امروز)اثر دون میگوئل رویز، نویسنده و مربی موفقیت و توسعه شخصی است. در این کتاب، رویز به مفهوم پیوستگی یا وابستگی به چیزی یا کسی و نحوه تأثیر آن بر زندگی ما می‌پردازد.. او پنج سطح مختلف پیوستگی را شناسایی کرده است، از سطح پایین‌تر و بیشتر بنیادین تا سطح بالاتر و کمتر بنیادین. در این کتاب، رویز توضیح می‌دهد که هر سطح از پیوستگی چگونه ما را در زندگی تحت تأثیر قرار می‌دهد و نحوه‌ی تأثیر آن بر روابط، شغل، خودشناسی و رضایتمندی زندگی ما. در سطح پایین تر، پیوستگی به چیزی یا کسی به دلیل داشتن آن برای بقای ما ضروری است، مانند پیوستگی به آب، غذا، خانواده و دوستان. اما در سطح بالاتر، پیوستگی به چیزی یا کسی به دلیل تعلقات عاطفی، احساسات مثبت و حوصله‌ی بیشتر ما ایجاد می‌شود. در این سطح، پیوستگی ممکن است به مشکل تبدیل شود زیرا می‌تواند مانع توسعه و رشد شخصی شود. در کتاب "پنج سطح پیوستگی"، رویز به هر سطح پیوستگی جزئیات بیشتری از جمله نحوه‌ی شناسایی و ارتقای سطح پیوستگی، تأثیر آن بر روابط و شخصیت، و راهکارهایی برای کاهش پیوستگی بیش از حد و افزایش پیوستگی سالم می‌پردازد. همچنین، این کتاب به صورت عملی و با استفاده از مثال‌های زندگی و تجربیات شخصی نویسنده، به خوانندگان کمک می‌کند تا نحوه‌ی ارتباط با خود، دیگران و جهان را بهبود بخشند و رضایتمندی بیشتری از زندگی خود داشته باشند. «پنج سطح وابستگی» دست ما را از جایی که کتاب «چهار پیمان» دن میگل روییز پدر رها کرده بود، می‌گیرد و همراه خود به شناخت سطوح وابستگی می‌برد؛ سطوحی که ما در آن خود را به شکلی نامناسب به باورهایمان و جهان وابسته می‌کنیم. این جست‌وجو، برآمده از خردی باستانی برای دست‌یابی به خویشتن راستینمان است. پنج سطح وابستگی عبارتند از: سطح یکم: خویشتن راستین. سطح دوم: اولویت. سطح سوم: هویت. سطح چهارم: درونی‌سازی. سطح پنجم: تعصب. کتاب کاربردی « پنج سطح وابستگی» ما را فرامی‌خواند تا به زندگی‌مان نگاه کنیم و دریابیم سطوح ناسالم وابستگی چگونه ما را در سرگشتگی‌های روان‌شناختی و روحی گرفتار نگه می‌دارند. دن میگل روییز پسر به ما می‌آموزد آزادی حقیقی‌مان را با پروراندن آگاهی و قطع وابستگی‌ها به دست آوریم و خویشتن راستین خود را کشف کنیم.

150,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: