گندزدایی از مغز (چگونه علم را به یاری بگیریم و از شر نگرانی‌ها افسردگی خشم هراس‌ها و وسواس‌ها خلاص شویم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هارپر استاد بيان آموزه‌هاي روان‌شناسي با زبان طنز و شوخي است. كتاب‌هايي كه او نوشته همه در همين حال و هواست و گاه حتي مباني بسيار تخصصي و پيچيده پزشكي و روان‌پزشكي را با چاشني خنده در كام و ذهن خواننده گوارا مي‌سازند و به او منتقل مي‌كنند. خواندن اين كتاب را به همه كساني توصيه مي‌كنم كه دلشان مي‌خواهد تلنگري به ذهن خود بزنند و تصوير ذهني خشك و بي‌روح مسائل روان‌شناسي را در سرشان بشكنند. اين كتاب براي آ‌ن‌هاست كه يكبند مي‌پرسند آخر چرا؟ همان‌ها كه وقتي بچه بودند، بزرگ‌ترها را با سيل سوالات بي پايان‌شان ذله و ديوانه مي‌كردند.همان‌ها كه در كودكي تلاش مي‌كردند با اين سوال‌ها از زندگي بزرگ‌ترها سر دربياورند و جاي خودشان را درآن دنيا پيدا كنند. چون آن چراي تو سر اين‌ها، مهم‌ترين اطلاعات لازم براي زندگي بود. اين كتاب براي آن هايي است كه حال‌شان از شنيدن نصيحت و توصيه ديگران به هم مي‌خورد.

150,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما