هنر معترض


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

نه زمین مسطح است و نه واقعیت. واقعیت پیوسته است، چندگانه، هم‌زمان، پیچیده و وافر و بخشی از آن هم نامرئی است. تنها تخیل می‌تواند چنین چیزی را درک و این درک را از راه هنر آشکار کند. واقعیت هنر واقعیت تخیل است.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما