معنای زندگی (مجموعه ذهن زیبا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در پاييز سال 1930 ويل دورانت خارج از خانه‌اش در ليك هيل، نيويورك در حال شن‌كش كردن برگ‌هاي خشك بود كه مرد خوش لباسي به او نزديك شد و با صدايي آهسته به او گفت قصد خودكشي دارد، مگر اينكه فيلسوف دليل ارزشمندي دال بر انصراف او ارائه دهد. چندي بعد دورانت قلم به دست گرفت و نامه‌اي نوشت فلسفي از نظر سوالاتي كه مطرح كرد، با توسلي شاعرانه. آن نامه را براي صد نفر ارسال كرد و آن‌ها را نه فقط براي پاسخ به پرسش بنيادين درباره معناي زندگي (به صورت انتزاعي)،‌ بلكه براي بيان اينكه هر يك (به طور اختصاصي) در زندگي شخصي خودشان معنا، مقصد و موفقيتي يافته‌اند يا نه، به چالش كشيد. كتاب حاضر مجموعه پاسخ‌هايي است كه آن اشخاص به سوال وي دادند و در پايان نظر شخص نويسنده به اين مجموعه اضافه شده است.

99,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما