روزنامه مرد عزلت‌گزین (مجموعه شعر)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در اشک شستیم قامتش را. پیچیدیمش در مویه‌های دشتستانی. کاکلش از تاریخ بیرون ماند. انگشتانش از آفتاب سایه سرزمینش به در. اشاره به گردبادی در آفاق. که با خود خواهد برد هر چه را. نیاکان غبارین می‌آمدند هیاهوکنان. کتیبه‌ای پیش رو از نقوش سنگی. صحیفه‌ای پشت سر از خون دل. جهانده شدیم از حصار الفبای ناخوانامان. بردندمان در منازل نامعلوم هوا. گفتیم این‌جاست پایان و. جایی و مجالی نه برای فرود آمدن.

42,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما