روان‌درمانی مثبت‌گرا


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان‌درماني مثبت‌گرا يك رويكرد درماني جديد است كه مبتني بر كارهاي سليگمن، ميهالي، لوپز، اسنايدر و طيب رشيد رشد يافته و به عنوان جديدترين رويكرد درماني معرفي شده است. در اين رويكرد درماني، در فرمول‌بندي، نه تنها كاستي‌ها و مشكلات مراجعان در نظر گرفته مي‌شود، بلكه توانمندي‌ها و جنبه‌هاي مختلف مراجعان نيز لحاظ مي‌شود. كتاب حاضر دو بخش اصلي دارد. در بخش اول، چارچوب نظري روان‌درماني مثبت‌گرا و مفاهيم بنيادي اين رويكرد تبيين و معرفي شده‌اند و به توانمندي‌هاي بيست‌وچهارگانه اشاره شده است. اين بخش همچنين دربرگيرنده تمرين‌ها، فرايندها و مكانيزم‌هاي تغيير است. بخش دوم پانزده جلسه درماني گام‌به‌گام همراه با مفاهيم اصلي، رهنمودها، مهارت‌ها و كاربرگ‌هاي جلسه درماني است كه طيب رشيد و مارتين سليگمن آن را به نثري روان به نگارش درآورده‌اند.

320,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما