روانکاوی و دین


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«روانكاوي و دين» اولين بار در سال 1950 منتشر گرديده و سپس بارها و بارها تجديد چاپ شده است. موضوع كتاب، به طوري كه از عنوانش پيداست، علم روانكاوي جديد و دين به طور كلي، و روابط اين دو با يكديگر در زندگي پيچيده ي عصر ماست. در اين اثر، فروم هم پيشوايان ديني و هم روانكاوان را به مقابله با چالش تباهي و فساد روحي نظام «ماشين سالاري» دعوت مي كند. او مذهب عصر جديد را در مواجهه با دو انتخاب تصوير مي نمايد: يكي اشاعه ي دگم ها و اصول جزمي خودكامانه اي كه سد راه كاميابي نفس انسان مي گردد، و ديگري اشاعه ي آرمان هاي حقيقت و عشق پيامبران و معلمين بزرگ شرق و غرب. در مقابل، روانكاوي را از توجه تعصب آميز و تكيه ي بيش از حد بر فنون «همسازي كاميابانه» در زندگي عصر ماشيني بر حذر مي دارد. اين كتاب را مي‌توان دنباله انديشه‌هاي بيان شده در كتاب (انسان براي خويشتن) و كاوشي در روانشناسي اخلاقي بشمار آورد. اخلاق و دين بستگي متقابلي با هم دارند و بدين جهت در بعضي جاها با يكديگر تلاقي مي‌كنند. در اين كتاب من كوشيده‌ام مساله دين را در كانون توجه قرار دهم، حال آن‌ كه در كتاب (انسان براي خويشتن) تماما بر اخلاقيات تاكيد ورزيده بودم.

44,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما