رساله در باب خشم (مجموعه روزگار نخست)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مجموعه «روزگار نخست» تلاشی است در جهت آشنا ساختن خوانندگان فارسی زبان با میراث فیلسوفان غیرمعاصر، به ویژه در قالب نوشته‌ها و رساله‌های کوتاه. این مجموعه کوششی است برای در هم شکستن سد ناهم‌زمانی، گاه از طریق همدل کردن خواننده با مضمون یک نوشتار، گاه از طریق برانگیختن مخالفت سنجیده در او. اثر حاضر ترجمه‌ای است از رساله نسبتا مفصل «درباره خشم» نوشته سنکا، فیلسوف رواقی قرن نخست میلادی. سنکا در این اثر کوشیده است از طریق تبیین خشم و بحث در چیستی آن، راهی برای «تسکین خشم» پیش پای ما بنهد...

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما