ذهن‌آگاهی (پیوند با خود واقعی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

لحظه‌اي كه به نادرست بودن يك باور پي مي‌بريم، لحظه‌اي است كه دنيا در نظرمان دگرگون مي‌شود، مثل كودكي كه براي اولين بار مي‌فهمد پاپانوئل واقعي نيست. ذهن‌آگاهي يعني بياموزيم كه باورهاي سفت و سخت را به چالش بكشيم. ذهن‌آگاهي يك سفر است و نه يك مقصد؛ سفري كه در هر لحظه آن چيزي مي‌آموزيد تا دوچرخه زندگي را متعادل نگهداريد. اگر تصور كنيد كه به مقصد رسيده‌ايد، يادگيري شما متوقف خواهد شد و اين همان لحظه‌اي است كه با دوچرخه زندگي به زمين خواهيد خورد. ذهن‌آگاهي چيزي فراتر از تمرين و تكنيك است و نياز به برخورداري از روح كنجكاوي و جستجوگري دارد. ذهن‌آگاهي كاري نيست كه يك يا دو نوبت در روز انجامش دهيد. هوشياري بايد در تمام طول روز همراه شما باشد، اين يك فرايند مداوم، همانند رژيم غذايي است. شايد بتوانيم از اسپايدرمن چيزي بياموزيم. او براي اينكه بتواند بين ساختمان‌ها حركت كند بايد تار خود را به ديواري متصل كند و تار قبلي را رها كند. اگر او تار پشت سرش را رها نكند، نمي‌تواند رو به جلو حركت كند و در ميان تارهاي خودش گرفتار مي‌شود. آيا ما هم مي‌توانيم از تارهاي پيوندهاي قبلي رها شويم؟ ارزش امتحان كردنش را دارد. ويني دابولكار در اين كتاب با بيان چند مثال از فيلم‌هايي همچون ماتريكس، يك ذهن زيبا، اشك‌ها و لبخندها، دوازده مرد خشن، نمايش ترومن، شعله و كتاب‌هايي از جمله مرگ ايوان ايليچ، مزرعه حيوانات، كليت و نظم دربرگيرنده و تفكر به عنوان يك سيستم، مفاهيم بعضا پيچيده ذهن‌آگاهي و موانع موجود براي رسيدن به ذهن‌آگاهي را به شكلي گيرا توضيح مي‌دهد.

66,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما