دگرگونی (انتقال زندگی از جاه‌طلبی به سوی معنا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب دگرگوني نشان مي‌دهد چگونه در زندگي از جاه‌طلبي به سمت معنا حركت كنيم. چنين دگرگوني‌اي احساس مجزا بودن را از ميان برمي‌دارد، راه اتصال معنوي زندگي را روشن مي‌كند و مستلزم حركتي است از صبح‌گاه زندگي كه ايگو جهت آن را تعيين مي‌كند، به سوي عصرگاه زندگي كه عمدتا هدفمند است. هنگامي كه در صدد حركت از صبح‌گاه زندگي كه تحت كنترل ايگوست به سمت عصرگاه زندگي برآييم كه در آن معنا جايگزين جاه‌طلبي مي‌شود با وقايع غيرمنتظره‌اي كه در مسير اين جهت جديد رخ مي‌دهند مواجه مي‌شويم. طبق قانوني تقريبا فراگير، به نوعي شكست را تجربه مي‌كنيم. ولي همين شكست‌ها يا نشيب‌ها انرژي لازم را براي رها كردن ايگو و ورود به زندگي هدفمند تأمين مي‌كنند. دگرگوني به معناي از دست دادن شور و شوق زندگي نيست، بلكه حاكي از شور و شوق زندگي جديد در ماست. در اين مسير جديد متعهد مي شويم به جاي بنا كردن زندگي بر مبناي تقاضاهاي بي‌پايان و وعده‌هاي دروغين ايگو، آن را در جهت معنا و احساس هدفمندي بسازيم. همان‌طور كه دكتر وين داير با زباني شيوا و روان در اين صفحات بيان كرده‌است، همه ما اين اختيار را داريم كه زندگي‌مان را از جاه‌طلبي به سمت معنا متحول كنيم و به اين ترتيب مسير بازگشتمان را به سوي مبدأ آفرينش‌مان تكميل كنيم.

11,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما